Print this page

Pumpe za kiseline

Rate this item
(4 votes)

 

 

 

PLASTIČNE HORIZONTALNE CENTRIFUGALNE PUMPE

Plastične pumpe su namenjene za TRANSPORT HEMIJSKI AGRESIVNIH TEČNOSTI u prehrambenoj, tekstilnoj i hemijskoj industriji, galvanskim postrojenjima, tretmanima otpadnih voda itd.Pumpe ovog tipa su jednostepene sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Pumpa je direktno spojena sa elektromotorom koji ima produženu osovinu tako da čine celinu koja se naziva MOTOR BLOK PUMPA ili se pumpa i elektromotor povezuju elastičnom spojnicom na odgovarajućem postolju – INDUSTRIJSKA PUMPA. Usisni priključak je horizontalan a potisni vertikalan. Zaptivanje pumpe se vrši mehaničkim zaptivačem. Svi delovi pumpe koji su u kontaktu sa transportovanim fluidom napravljeni su od polipropilena, polietilena, teflona, keramike i silicijum karbida. Metalni delovi su od kvalitetnog čelika i zaštićeni su plastificiranjem.

Karakteristike pumpi:

- Protok Q=4-160 m3/h

- Napor H=5-100 mVs

- Snaga elektromotora - u zavisnosti od radnih uslova.


 PLASTIČNE CENTRIFUGALNE PUMPE – Karakteristike

Tip pumpe Usis Du Potis Dp Prečnik rotora Protok Q Napor H Snaga EM P
n=1450 o/min mm mm mm m3/h mVs kW
HCP 25-25-125/4 25 25 125 1.5 5 0.75
HCP 50-32-125/4 50 32 125 6.3 5 1.1
HCP 50-32-160/4 50 32 160 6.3 8 1.5
HCP 50-32-200/4 50 32 200 6.3 12.5 2.2
HCP 65-40-125/4 65 40 125 12.5 5 1.5
HCP 65-40-160/4 65 40 160 12.5 8 2.2
HCP 65-40-200/4 65 40 200 12.5 12.5 3
HCP 80-50-160/4 80 50 160 25 8 3
HCP 80-50-200/4 80 50 200 25 12.5 4
HCP 100-65-200/4 100 65 200 50 12.5 5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip pumpe Usis Du Potis Dp Prečnik rotora Protok Q Napor H Snaga EM P
n=2900 o/min mm mm mm m3/h mVs kW
HCP 25-25-125/2 25 25 125 4 15 0.75
HCP 50-32-125/2 50 32 125 12.5 15 2.2
HCP 50-32-160/2 50 32 160 12.5 30 4
HCP 50-32-200/2 50 32 200 12.5 50 5.5
HCP 65-40-125/2 65 40 125 25 15 4
HCP 65-40-160/2 65 40 160 25 30 5.5
HCP 65-40-200/2 65 40 200 25 50 7.5
HCP 80-50-160/2 80 50 160 50 30 11
HCP 80-50-200/2 80 50 200 50 50 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipovi pumpi prema DIN 24256

Veličina 1450 o/min 2900 o/min
Protok Napor Protok Napor
Q (m3/h) H (mVS) Q (m3/h) H (mVS)
25-25-125 1.5 5 4 20
50-32-125 6.3 5 12.5 20
50-32-160 8 32
50-32-200 12.5 50
50-32-250 20 80
65-40-125 12.5 5 25 20
65-40-160 8 32
65-40-200 12.5 50
65-40-250 20 80
65-40-315 32 100
80-50-125 25 5 50 20
80-50-160 8 32
80-50-200 12.5 50
80-50-250 20 80
80-50-315 32 100
100-65-125 50 5 100 20
100-65-160 8 32
100-65-200 12.5 50
100-65-250 20 80
100-65-315 32 100
125-80-160 80 8 160 32
125-80-200 12.5 50
125-80-250 20 80
125-80-315 32 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJE DOZVOLJEN RAD NA SUVO!

Pumpa nije samousisna.Usisna cev pumpe mora da bude snabdevena sa nepovratnim ventilom i usisnom korpom ili ispred pumpe treba da se ugradi vakumska posuda. Pre uključivanja elektromotora OBAVEZNO proveriti da li je pumpa napunjena fluidom koji se transportuje.

 

Read 18964 times

Latest from