Print this page

Plastični ventili i armature

Rate this item
(2 votes)
 
 

 

Primena:

Plastični ventil služi kao zatvarač protoka u sistemu plastičnih cevovoda za hemijski agresivne fluide. Koristi se u hemijskoj, prehrambenoj i tekstilnoj industriji,
galvanskim postrojenjima, tretmanima voda itd.

 
Opis:

Ventili se izrađuju od PP, PE, PVC i PVDF.Zaptivni materijal je (PTFE + Viton) ili (PE + EPDM).Hemijska postojanost je u skladu
sa izabranim konstrukcionim materijalom.

Dozvoljena radna temperatura je 60-70C (za PVDF do 150C) a pritisak 6-10 bara.

 

Spajanje:

Priključne mere odgovaraju standardima za armature a načini spajanja sa cevovodom mogu biti :

Prilikom naručivanja potrebno je definisati uslove rada (vrsta fluida, temperatura i pritisak).

 

Ponuda:

 

Read 17686 times
All Styling
Absolut

Latest from