• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Industrijska plastika

Industrijska plastika (5)

Wednesday, 04 September 2013 12:35

Poluproizvodi

Written by

PLASTIČNE ŠIPKE, PLOČE, CEVI, REZERVNI DELOVI


PP – POLIPROPILEN

Primena : zbog otpornosti prema hemijski agresivnim tečnostima primenjuje se za izradu
kada i bubnjeva za galvanizaciju, pumpi, ventila, armatura,…

PE – POLIETILEN
Primena : manje opterećene mašinske pozicije, rolne transportera, valjci, dizne, usmerivači,
zavarene konstrukcije,…

PA – POLIAMID 6
Primena : zupčanici, klizni ležajevi, lančanici, vođice, remenice,…

Prema zahtevu mogu se isporučiti i drugi materijali :PVC, PTFE, PVDF, TEKSTOLIT,..

 Dimenzije:

 • plastične šipke prečnika od 20-300 mm

 • plastične ploče debljine od 1-100 mm

 • plastične PVC cevi prečnika od 20-315 mm

 • plastične PE i PP cevi prečnika od 300 do 1000 mm

 

MAŠINSKA OBRADA

Izrada mašinskih pozicija i rezervnih delova prema dokumentaciji ili uzorku.

 

Wednesday, 17 April 2013 12:13

Kade,rezervoari,cisterne

Written by

PLASTIČNE KADE, TANKOVI, REZERVOARI I CISTERNE

Plastične kade i tankovi za galvanizaciju i cinkovanje se izrađuju od plastičnih PE i PP ploča zavarivanjem. Samonoseće su konstrukcije sa odgovarajućim brojem i tipom ojačanja u zavisnosti od veličine i namene. Uz kade se može isporučiti i sva prateća oprema (pumpe, ventili, cevovodi, bubnjevi, filteri,...).

Plastični rezervoari su cilindričnog oblika izrađeni od PE i PP materijala spiralnim zavarivanjem. Proizvode se vertikalni i horizontalni rezervoari (nadzemni i za ukopavanje) zapremine do 30000 l.

Plastične cisterne se izrađuju od PE rotolivom. U ponudi su horizontalne i vertikalne cisterne zapremine od 250-4000 l.

Wednesday, 17 April 2013 12:06

Plastični ventilatori

Written by

 

PLASTIČNI CENTRIFUGALNI KISELOOTPORNI VENTILATORI

 

Plastični centrifugalni ventilator namenjen je za transport hemijski agresivnih gasova koji se razvijaju prilikom rada u digestorima, laboratorijama,
galvanizacijama, elektrolizama i sličnim postrojenjima.Ventilator je standardno izrađen od termoplastičnih materijala PP, PE ili PVC,
jednostavan je za rukovanje i održavanje. Direktnim povezivanjem elektromotora i rotora ventilatora obezbeđen je pouzdan i miran rad.
Montiran je na postolje od čeličnog lima što obezbeđuje robusnu i kompaktnu konstrukciju. Ventilator se isporučuje sa trofaznim standardnim ili Ex elektromotorom.

 

Preporuke za ugradnju

Plastični centrifugalni ventilator se ugrađuje na čeličnu konzolu, betonsko postolje ili odgovarajući čvrst oslonac. Ugradnjom antivibracionih podloški ispod postolja i fleksibilnom vezom sa potisnim i usisnim cevovodom prigušuju se sve vibracije koje proizvodi ventilator. Prilikom povezivanja elektromotora voditi računa o smeru strelice na ventilatoru.

 

Karakteristike

 

TIP 1450 o/min
P (kW) Q (m3/h) H (Pa) Du (mm)
PCV 250.125.4 0.37 300 180 125
PCV 300.160.4 0.55 650 320 160
PCV 350.200.4 0.75 1000 480 200
PCV 400.250.4 2.2 1800 520 250
PCV 500.315.4 3-4 3200 660 315
PCV 550.355.4 5 5400 880 355
PCV 600.400.4 7.5 7600 1150 400
PCV 700.500.4 7.5-11 9200 1270 500

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 2900 o/min
P (kW) Q (m3/h) H (Pa) Du (mm)
PCV 250.125.2 0.75 450 480 125
PCV 300.160.2 1.1 1200 800 160
PCV 350.200.2 2.2 2200 1000 200
PCV 400.250.2 3 3000 1600 250

 

 Na osnovu zahteva mogu se proizvesti i ventilatori većeg kapaciteta.
Ventilacione cevi i fazonski komadi se izrađuju u dimenzijama od 300 do 1000 mm (prečnik cevi) od PP i PE.

Monday, 15 April 2013 08:37

Plastični ventili i armature

Written by
 
 

 

Primena:

Plastični ventil služi kao zatvarač protoka u sistemu plastičnih cevovoda za hemijski agresivne fluide. Koristi se u hemijskoj, prehrambenoj i tekstilnoj industriji,
galvanskim postrojenjima, tretmanima voda itd.

 
Opis:

Ventili se izrađuju od PP, PE, PVC i PVDF.Zaptivni materijal je (PTFE + Viton) ili (PE + EPDM).Hemijska postojanost je u skladu
sa izabranim konstrukcionim materijalom.

Dozvoljena radna temperatura je 60-70C (za PVDF do 150C) a pritisak 6-10 bara.

 

Spajanje:

Priključne mere odgovaraju standardima za armature a načini spajanja sa cevovodom mogu biti :

 • prirubnički spoj,

 • cevni navoj,

 • adapter za polifuzijsko zavarivanje (sa PP cevima)

 • adapter za lepljenje

 • holenderski spoj.

Prilikom naručivanja potrebno je definisati uslove rada (vrsta fluida, temperatura i pritisak).

 

Ponuda:
 • kuglasti ventili D20-D110 (DN15-DN100)

 • leptir ventili D63–D315 (DN50-DN300)

 • nepovratni ventili D20–D110 (DN15-DN100)

 • membranski ventili D20–D110 (DN15-DN100)

 • pogon ventila - ručni, reduktorski, pneumatski, elektromotorni

 • klapne D63-D315 (DN50-DN300)

 • PVC cevi D20-D315

 • PVC armature D20-D315

 • PVC i PP-Č prirubnice D20-D315

 • PP kompresioni fiting D16-D110

 • Elektrofuziono zavarivanje

 

Friday, 12 April 2013 09:29

Pumpe za kiseline

Written by

 

 

 

PLASTIČNE HORIZONTALNE CENTRIFUGALNE PUMPE

Plastične pumpe su namenjene za TRANSPORT HEMIJSKI AGRESIVNIH TEČNOSTI u prehrambenoj, tekstilnoj i hemijskoj industriji, galvanskim postrojenjima, tretmanima otpadnih voda itd.Pumpe ovog tipa su jednostepene sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Pumpa je direktno spojena sa elektromotorom koji ima produženu osovinu tako da čine celinu koja se naziva MOTOR BLOK PUMPA ili se pumpa i elektromotor povezuju elastičnom spojnicom na odgovarajućem postolju – INDUSTRIJSKA PUMPA. Usisni priključak je horizontalan a potisni vertikalan. Zaptivanje pumpe se vrši mehaničkim zaptivačem. Svi delovi pumpe koji su u kontaktu sa transportovanim fluidom napravljeni su od polipropilena, polietilena, teflona, keramike i silicijum karbida. Metalni delovi su od kvalitetnog čelika i zaštićeni su plastificiranjem.

Karakteristike pumpi:

- Protok Q=4-160 m3/h

- Napor H=5-100 mVs

- Snaga elektromotora - u zavisnosti od radnih uslova.


 PLASTIČNE CENTRIFUGALNE PUMPE – Karakteristike

Tip pumpe Usis Du Potis Dp Prečnik rotora Protok Q Napor H Snaga EM P
n=1450 o/min mm mm mm m3/h mVs kW
HCP 25-25-125/4 25 25 125 1.5 5 0.75
HCP 50-32-125/4 50 32 125 6.3 5 1.1
HCP 50-32-160/4 50 32 160 6.3 8 1.5
HCP 50-32-200/4 50 32 200 6.3 12.5 2.2
HCP 65-40-125/4 65 40 125 12.5 5 1.5
HCP 65-40-160/4 65 40 160 12.5 8 2.2
HCP 65-40-200/4 65 40 200 12.5 12.5 3
HCP 80-50-160/4 80 50 160 25 8 3
HCP 80-50-200/4 80 50 200 25 12.5 4
HCP 100-65-200/4 100 65 200 50 12.5 5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip pumpe Usis Du Potis Dp Prečnik rotora Protok Q Napor H Snaga EM P
n=2900 o/min mm mm mm m3/h mVs kW
HCP 25-25-125/2 25 25 125 4 15 0.75
HCP 50-32-125/2 50 32 125 12.5 15 2.2
HCP 50-32-160/2 50 32 160 12.5 30 4
HCP 50-32-200/2 50 32 200 12.5 50 5.5
HCP 65-40-125/2 65 40 125 25 15 4
HCP 65-40-160/2 65 40 160 25 30 5.5
HCP 65-40-200/2 65 40 200 25 50 7.5
HCP 80-50-160/2 80 50 160 50 30 11
HCP 80-50-200/2 80 50 200 50 50 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipovi pumpi prema DIN 24256

Veličina 1450 o/min 2900 o/min
Protok Napor Protok Napor
Q (m3/h) H (mVS) Q (m3/h) H (mVS)
25-25-125 1.5 5 4 20
50-32-125 6.3 5 12.5 20
50-32-160 8 32
50-32-200 12.5 50
50-32-250 20 80
65-40-125 12.5 5 25 20
65-40-160 8 32
65-40-200 12.5 50
65-40-250 20 80
65-40-315 32 100
80-50-125 25 5 50 20
80-50-160 8 32
80-50-200 12.5 50
80-50-250 20 80
80-50-315 32 100
100-65-125 50 5 100 20
100-65-160 8 32
100-65-200 12.5 50
100-65-250 20 80
100-65-315 32 100
125-80-160 80 8 160 32
125-80-200 12.5 50
125-80-250 20 80
125-80-315 32 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJE DOZVOLJEN RAD NA SUVO!

Pumpa nije samousisna.Usisna cev pumpe mora da bude snabdevena sa nepovratnim ventilom i usisnom korpom ili ispred pumpe treba da se ugradi vakumska posuda. Pre uključivanja elektromotora OBAVEZNO proveriti da li je pumpa napunjena fluidom koji se transportuje.