• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Laboratorijski nameštaj

 

 

LABORATORIJSKI RADNI STOLOVI

Konstrukcija – Modulna sa velikim izborom korišćenih materijala koji se kombinuju do potpunog ispunjenja traženog zahteva i
namene od strane korisnika i naručioca.Osnovni tipovi stolova sa kombinacijama koje proizvodimo:

Zidni laboratorijski stolovi
za stojeći rad visine 900 mm, ili sedeći rad visine 750 mm

Centralni laboratorijski stolovi
Dimenzije se definišu prilikom naručivanja.

Tehničke karakteristike

Metalne nogare: čelična podkonstrukcija od kutija 30x30 mm zaštićene kiselootpornom bojom ili od nerđajućeg čelika INOX, nivelacija se izvodi pomoću podesivih stopica.
Radna ploča: kiselootporne keramičke pločice, kiselootporne plastične ploče (PE, PP, PVC), nerđajući čelik INOX, ultrapas kantovan ABS trakom debljine 2mm, oplemenjena iverica kantovana ABS trakom debljine 2 mm ili drugi kiselootporni materijali.
Energetski deo: napajanje električnom energijom monofazne utičnice u OG varijanti, osvetljenje, autotmatski osigurači, voda (dovod i odvod), instalacija za plin. Na zahtev kupca se mogu staviti i dodatne trofazne utičnice kao i dodatni priključci po izboru ispod radne ploče.
Donji elementi: ormarići, oplemenjena iverica kantovana ABS trakom debljine 2 mm, mogu biti pričvršćeni za metalnu podkonstrukciju ili pokretni na točkovima.

 

STO ZA ANALITIČKU VAGU

Sto za analitičku vagu dim. 900x600x900 mm

Primena – Koristi se za postavljenje laboratorijske analitičke vage ili ostale veoma osetljive merne opreme radi prigušenja vibracija iz spoljnje okoline i dobijanja što tačnijih rezultata merenja.

Konstrukcja – Robusni i masivni metalni ram obezbeđuje efektivnost celog antivibracionog sistema, ponaša se kao filter, koji prigušuje najveći deo štetnih vibracija, pri čemu je zagarantovana tačnost i ponovljivost rezultata prilikom merenja pomoću analitičke laboratorijske vage visoke klase tačnosti. Koristi se mermerna ploča dim. 30x400x400 mm ili po narudžbini.

 

 

More in this category: « Laboratorijske sudopere