• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

 

LABORATORIJSKI RADNI STOLOVI

Konstrukcija – Modulna sa velikim izborom korišćenih materijala koji se kombinuju do potpunog ispunjenja traženog zahteva i
namene od strane korisnika i naručioca.Osnovni tipovi stolova sa kombinacijama koje proizvodimo:

Zidni laboratorijski stolovi
za stojeći rad visine 900 mm, ili sedeći rad visine 750 mm

Centralni laboratorijski stolovi
Dimenzije se definišu prilikom naručivanja.

Tehničke karakteristike

Metalne nogare: čelična podkonstrukcija od kutija 30x30 mm zaštićene kiselootpornom bojom ili od nerđajućeg čelika INOX, nivelacija se izvodi pomoću podesivih stopica.
Radna ploča: kiselootporne keramičke pločice, kiselootporne plastične ploče (PE, PP, PVC), nerđajući čelik INOX, ultrapas kantovan ABS trakom debljine 2mm, oplemenjena iverica kantovana ABS trakom debljine 2 mm ili drugi kiselootporni materijali.
Energetski deo: napajanje električnom energijom monofazne utičnice u OG varijanti, osvetljenje, autotmatski osigurači, voda (dovod i odvod), instalacija za plin. Na zahtev kupca se mogu staviti i dodatne trofazne utičnice kao i dodatni priključci po izboru ispod radne ploče.
Donji elementi: ormarići, oplemenjena iverica kantovana ABS trakom debljine 2 mm, mogu biti pričvršćeni za metalnu podkonstrukciju ili pokretni na točkovima.

 

STO ZA ANALITIČKU VAGU

Sto za analitičku vagu dim. 900x600x900 mm

Primena – Koristi se za postavljenje laboratorijske analitičke vage ili ostale veoma osetljive merne opreme radi prigušenja vibracija iz spoljnje okoline i dobijanja što tačnijih rezultata merenja.

Konstrukcja – Robusni i masivni metalni ram obezbeđuje efektivnost celog antivibracionog sistema, ponaša se kao filter, koji prigušuje najveći deo štetnih vibracija, pri čemu je zagarantovana tačnost i ponovljivost rezultata prilikom merenja pomoću analitičke laboratorijske vage visoke klase tačnosti. Koristi se mermerna ploča dim. 30x400x400 mm ili po narudžbini.

 

 

 

Konstrukcija – Radna površina i sudopera su od kiselootpornih plastičnih ploča (PE, PP, PVC), kiselootpornih keramičkih pločica ili nerđajućeg čelika (INOX). Ispod radne ploče se nalaze ormarići sa vratima. Standardno se ugrađuju sudoperi od kiselootpornog poliestera unutrašnjih dimenzija 450x450x300 mm i 900x450x300 mm. Od plastičnih ploča mogu se napraviti sudoperi bilo kojih dimenzija, po narudžbini, postupkom zavarivanja.

Dimenzije se definišu prilikom naručivanja, kao i broj kada, dovod i odvod vode.

Tehničke karakteristike

Metalne nogare: čelična podkonstrukcija od kutija 30x30 mm zaštićena kiselootpornom bojom ili od nerđajućeg čelika, nivelacija se izvodi pomoću podešljivih stopica.

Radna ploča: kiselootporne keramičke pločice, kiselootporne plastične ploče (PE, PP, PVC), nerđajući čelik, ultrapas kantovan ABS trakom debljine 2mm ili drugi kiselootporni materijali.

Donji elementi: ormarići, oplemenjena iverica kantovana ABS trakom debljine 2 mm, pričvršćeni za metalnu podkonstrukciju.

 

 


 

Tehničke karakteristike:

Postolje: metalno, podešljivo, metalne nogare i ram od kutija 30x30 mm plastificiran (ili INOX),
nivelacija se izvodi pomoću podesivih stopica.

Radna ploča: Kiselootporne keramičke pločice, monolitna keramička ploča, monolitna polipropilenska ploča.

Bočne strane: Kiselootporne keramičke pločice, TRESPA, polipropilenska ploča, kaljeno staklo.

Zadnja strana: Kiselootporne keramičke pločice, TRESPA, polipropilenska ploča.

Plafon i ventilaciona hauba: Plastična polipropilenska kiselootporna ploča sa otvorom prečnika 200 / 250 mm.

Klizna vrata: Klirit ili kaljeno staklo, vođice i točkići od polietilenskih ploča, sajle od INOX-a.

Energetski deo:

- napajanje električnom energijom sa 3 (tri) monofazne i 1 trofaznom utičnicom u OG varijanti,

- neonsko osvetljenje u OG varijanti,

- DM sklopka za trofazni elektromotor (za uključivanje ventilatora) ili frekventni regulator,

- priključak za vodu (dovod i odvod) sa slavinom za vodu i kiselootpornim plastičnom slivnikom

- priključak za gas po potrebi.

Donji element: Ormarić sa 1 (jednom) policom od oplemenjene iverice univera, svi frontovi kantovani
ABS trakom debljine 2mm pokretan na točkovima ili plastificirani metalni ormarić.

Spoljnje dimenzije (širina x dubina x visina): 180 / 150 / 120 / 90 x 90 x 235 cm i prema zahtevu.